Undersökning – hur går det till? > EEG > Video-EEG

Varför gör man video-EEG
Om man har svårbehandlad epilepsi kan det bli aktuellt att göra ett video-EEG. Med video-EEG kan man utreda om anfallen är epileptiska och i så fall se vilken typ av epilepsi det är. Det är även ett sätt att ta reda på om anfallen startar från ett särskilt eller olika områden i hjärnan, vilket i sin tur kan påverka läkemedelsbehandlingen och möjligheterna till epilepsikirurgi.

Video-EEG registrerar hjärnans aktivitet under vakenhet och sömn samtidigt som man videofilmas dygnet runt. Videofilmningen är till för att kunna se exakt hur anfallen ser ut både fysiskt  och i hjärnans elektriska signaler samtidigt.

Hur går det till?
När man gör video-EEG blir man inlagd på sjukhuset. Först skrivs man in av en sjuksköterska och läkare. Sedan kommer biomedicinska analytiker och klistrar fast 23 elektroder på huvudet samt två elektroder på bröstet och två elektroder på vardera axel.
Sedan startas registreringen.
Undersökningen gör inte ont men är man håröm kan det göra ont när elektroderna tas bort.

Vad händer på sjukhuset?
Vårdtiden kan variera mellan 1 dygn till en vecka, i specifika fall kan vårdtiden vara ännu längre. Vårdtiden varierar beroende på vad som är orsaken till att man gör video-EEG.
Vid anfall genomförs anfallstestning, barnet frågas olika frågor, till exempel: ”Vad heter du?” och olika bilder visas.
Vid video-EEG vill man att man ska ha anfall. Därför kan man ibland sova mindre än vanligt för att locka fram anfall. Om man har epilepsiläkemedel minskas ibland dosen av samma skäl.
Dagligen görs en bedömning om tillräckligt material är insamlat.
När registreringen avslutas tas elektroderna bort och en dusch kan vara skönt innan man går hem.

Vad händer när man har gått hem?
Vanligtvis kan ta fyra till sex veckor innan det finns svar på undersökningen. Svaret kommer till den läkare som skrivit remiss för video-EEG.