Undersökning – hur går det till?

När man misstänker att en person kan ha haft ett epileptiskt anfall brukar man i första hand göra elektroencefalografi, förkortat EEG. EEG innebär att man tittar efter epileptiform aktivitet i hjärnan.

I vissa fall gör man även en magnetkamera-undersökning (förkortat MRT) av hjärnan.

Under utredningen kan det vara aktuellt att ta blodprover och i vissa fall även ett ryggvätskeprov, lumbalpunktion.

På dessa två filmer kan du se hur en undersökning kan gå till.

Person som gör en EEG-undersökning (elektroencefalografi), han har en hjälm med en massa sladdar fastsatta på huvud och panna.Liggande person som åker in i en magnetkamera (MR), iklädd vit patientskjorta och grönt hårnät.