FAQs > Läkemedel > Zonisamid – Zonegran

Zonisamid – Zonegran

Handelsnamn: Zonegran®
Zonisamid är ett läkemedel som används för att behandla generaliserade toniskt kloniska anfall (grand mal) partiella (Fokala) anfall, myoklonier (kortvariga muskelryckningar) samt Infantil spasm

Ofta används Zonisamid som tilläggsbehandling med andra epilepsiläkemedel.

Beredningsform
Kapslar (25mg, 50mg, 100mg).

Hur man använder medicinen
Kapslarna ska tas två gånger om dagen, morgon och kväll. Man kan ta kapslarna tillsammans med mat eller dryck kapslarna skall sväljas hela.

Behandlingen påbörjas med långsam upptrappning till den dos som bör kunna ge anfallskontroll för ditt barn med hänsyn tagen till barnets vikt.

Om man glömmer att ta en dos, kan man ge hela dosen om det har gått max 4 timmar efter det att barnet skulle fått tabletten. Om det gått längre tid, hoppa över den dosen. Ge aldrig en extra dos vid nästa dostillfälle.

Avsluta aldrig behandlingen plötsligt om ditt barn har behandlats med epilepsimedicin regelbundet under en längre tid. Det finns risk för att barnet får kramper om man avbryter behandlingen plötsligt.

Samtidig behandling med andra läkemedel
Vid behandling av tillfällig feber eller smärta kan Paracetamol (t.ex. Alvedon® och Panodil®) eller Ibuprofen (t.ex. Brufen®, Ipren® och Ibumetin®) ges enligt dosering på förpackning.

Zonisamid och antibiotika påverkar inte varandra och kan alltså tas samtidigt.

Berätta alltid för såväl barnmorska eller läkare på ungdomsmottagningen eller kvinnokliniken att du behandlas med epilepsimediciner.

Vanliga biverkningar
Trötthet förekommer mest i början av behandlingen

Illamående och kräkningar samt ibland dubbelseende.

Dubbelseende, yrsel dåligt minne samt dålig muskelkoordination.

Beteendeproblem som rastlöshet, ilska och aggressivitet eller nedstämdhet. Besvären kan  upphöra om man sänker dosen men ibland kan man behöva avslutar behandlingen.

Hudutslag . Kontakta alltid läkare om hudutslag skulle uppkomma!

Kontakta alltid läkare om ditt barn plötsligt får ovanliga smärtor i mage eller buk eller om barnet visar tecken på att vara överhettat.

Graviditet
Diskutera alltid eventuell graviditet med din epilepsiläkare om du planerar att bli gravid.

 

image_print