FAQs > Läkemedel > Vigabatrin – Sabrilex

Vigabatrin – Sabrilex

Handelsnamn: Sabrliex®
Detta är ett läkemedel som används för att behandla Infantil spasm samt partiella ( fokala) anfall. Det används ofta som enda läkemedel, men kan även kombineras med andra epilepsiläkemedel. På grund av ovanliga biverkningar vid långtidsanvändning används vigabatrin nästan enbart vid behandling av infantil spasm, där behandlingstiden är avgränsad.

Beredningsform
Tabletter på 500mg eller dosgranulat på 500mg.

Hur man använder medicinen
Medicinen ska tas två gånger om dagen, morgon och kväll. Man kan ta kapslarna/ dosgranulatet  tillsammans med mat eller dryck. Tabletterna ska sväljas hela, granulatet löses i ett halvt glas vatten eller annan dryck. Det kan även blandas med sylt, yoghurt eller liknande på en sked. Medicinen kan ges i gastrostomi (PEG). Var noga att spola efteråt med vatten.

Behandlingen påbörjas med upptrappning till den dos som bör kunna ge anfallskontroll för ditt barn med hänsyn tagen till barnets vikt.

Om man glömmer att ta en dos, kan man ge hela dosen om det har gått max 4 tummar efter det att barnet skulle fått tabletten. Om det gått längre tid, hoppa över den dosen. Ge aldrig en dubbel dos vid nästa dostillfälle.

Avsluta aldrig behandlingen plötsligt om ditt barn har behandlats med epilepsimedicin regelbundet under en längre tid. Det finns då risk för att barnet får nya kramper.

Samtidig behandling med andra läkemedel
Vid behandling av tillfällig feber eller smärta kan Paracetamol ( t.ex. Alvedon® och Panodil®) eller Ibuprofen (t.ex. Ipren® och Ibumetin®) ges enligt dosering på förpackning.

Vid infektioner kan antibiotika tas i kombination med vigabatrin de påverkar inte varandra och kan alltså tas samtidigt.

Berätta alltid för din barnmorska eller läkare på ungdomsmottagningen eller kvinnokliniken att du behandlas med epilepsimediciner.

Vanliga biverkningar
Övergående trötthet och sömnighet under de första veckorna av behandlingen. Om symtomen kvarstår tre veckor efter insatt behandling, kontakta ditt barns läkare eller epilepsisjuksköterska.

Synfältet kan påverkas, så att patienterna får ”tunnelseende”. Detta har dock uppmärksammats mest hos vuxna samt under långvarig användning under många månader eller år. När vigabatrin används under en begränsad tid som vid behandling av infantil spasm (West Syndrome) har man inte sett denna biverkan.

Rastlöshet eller att barnet blir uppjagat och får svårt att komma till ro kan förekomma.

Graviditet
Diskutera alltid med din epilepsiläkare om du planerar att bli gravid.

image_print