Värnplikt


Sedan år 2010 är det frivilligt att vara med i det svenska försvaret. Du behöver alltså inte göra lumpen.