FAQs > Frågor & Svar > Leva med epilepsi > Alkohol och Droger – vad händer om jag dricker Alkohol eller tar droger?

Alkohol och Droger – vad händer om jag dricker Alkohol eller tar droger?

Alkohol och droger påverkar både epilepsin och effekten av medicinen. Det innebär att det kan finnas en ökad risk att få anfall om man dricker alkohol eller tar droger.

image_print