FAQs > Läkemedel > Topiramat – Topimax

Topiramat – Topimax

Handelsnamn: Topimax® Topiramat®
Topiramat är ett läkemedel som används för att behandla fokala anfall. Används oftast som tilläggsbehandling

Beredningsform Kapslar (15mg) och Tabletter (25, 50, 100 samt 200mg)

Hur används medicinen?
Medicinen ska tas två gånger om dagen, morgon och kväll. Man kan krossa tabletterna och ge dem tillsammans med mat eller dryck. Kapslarna skall sväljas hela.

Behandlingen påbörjas med långsam upptrappning till den dos som bör kunna ge anfallskontroll med hänsyn tagen till barnets vikt.

Om man glömmer att ta en dos, kan man ge hela dosen om det har gått 4 timmar efter det att barnet skulle fått tabletten. Om det gått längre tid, hoppa över dosen. Ge aldrig en extra dos vid nästa dostillfälle.

Avsluta aldrig behandlingen plötsligt om ditt barn har behandlats med epilepsimedicin regelbundet under en längre tid. Det finns risk för att barnet får kramper om man avbryter behandlingen plötsligt.

Topiramat kan påverka njurarna och därför är det viktigt att se till att få i sig tillräckligt med vätska.

Samtidig behandling med andra läkemedel
Vid behandling av tillfällig feber eller smärta kan Paracetamol ( t.ex. Alvedon® och Panodil®) eller Ibuprofen (t.ex. Brufen®, Ipren® och Ibumetin®) ges enligt dosering på förpackning.

Topiramat påverkar för det mesta inte andra mediciner. Men berätta alltid för din läkare att du tar Topiramat.

Vanligaste biverkningarna
Trötthet som förekommer mest i början av behandlingen och går i de flesta fall över ett par veckor efter uppnådd måldos kontakta din epilepsisjuksköterska om det inte går över.

Försämrad aptit och viktnedgång – besvären kan upphöra om dosen sänks.

Ångest, humörförändringar, förvirring, desorientering. Dessa besvär kan minska vid sänkt dos

Koncentrationssvårigheter, minnessvårigheter, svårt att hitta ord. Dessa besvär kan även gå över om man sänker dosen.

Njursten, täta eller smärtsamma urineringar.

Graviditet och preventivmedel

Rådgör med barnmorska på ungdomsmottagningen om du vill ha preventivmedel.

Det är viktigt att planera sin graviditet när man har epilepsi. Prata med din epilepsiläkare om du planerar att bli gravid.

image_print