Tandvård


Tandvård är gratis i Sverige till och med det år du fyller 19 år. Om du är över 19 år och epilepsin orsakat skador så du behöver gå till tandläkaren kan du få tandvårdsstöd. Då betalar du samma avgift för tandvård som för all annan vård.