FAQs > Läkemedel > Parampanel – Fycompa

Parampanel – Fycompa

Namn på förpackningen: Fycompa®

Parampanel är ett läkemedel som används som tilläggsmedicin för att behandla fokal och primärgeneraliserad epilepsi, från 12 års ålder.

Beredningsform

Fycompa finns i tablettform, 2mg, 4mg, 6mg, 8mg, 10mg och 12mg.

Hur man använder medicinen

Medicinen tas en gång om dagen, vid sänggående. Medicinen kan tas med eller utan mat men tabletter skall alltid sväljas hela.

Behandlingen påbörjas med en låg dos som sedan ökas långsamt till den dos som beräknas kunna ge anfallskontroll.

Om du glömmer att ta en dos, kan du ta den så fort du kommer ihåg. Ta aldrig dubbel dos vid nästa dostillfälle.

Avsluta aldrig behandlingen plötsligt om du behandlats med epilepsimedicin. Det finns då risk för nya anfall.

Samtidig behandling med andra läkemedel

Det är den ordinerande läkaren som är ansvarig för att ta ställning till om ett läkemedel kan kombineras med andra läkemedel. Berätta alltid för din läkare vilka mediciner du tar. Vissa andra epilepsimediciner kan påverka medicinen så man behöver anpassa doserna.

Vid behandling av tillfällig feber eller smärta kan receptfria läkemedel mot smärta ges enligt dosering på förpackning.

Om du ska börja med preventivmedel är det viktigt att berätta att du behandlas för epilepsi eftersom medicinerna kan påverka varandra.

Vanliga biverkningar

Yrsel och trötthet är de vanligaste biverkningarna och uppkommer ofta den första tiden men går ofta över.

Graviditet & Amning

Diskutera alltid eventuell graviditet med din epilepsiläkare om du planerar att bli gravid eftersom Parampanel kan påverka eventuella p-piller. Den överförs även i bröstmjölken varför amning ej rekommenderas vid behandling med Fycompa.

Alkohol

Parampanel ökar de negativa effekterna av Alkohol och rekommenderas ej.

 

image_print