FAQs > Hjälp & Stöd > Möjligheter > På högskola/universitet

På högskola/universitet

Högskolor och universitet har särskilda studievägledare anställda för att hjälpa studenter som har svårigheter på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Om du har behov av speciell examensform eller stöd för speciella minnesanteckningar, kontakta vägledaren i god tid innan studiestart så du får rätt stöd.

image_print