FAQs > Läkemedel > Levetiracetam – Keppra

Levetiracetam – Keppra

Handelsnamn: Keppra® Levetiracetam®
Är ett läkemedel som används för att behandla flera olika sorters epileptiska anfall generaliserade toniskt kloniska anfall, fokala anfall, absenser (frånvaroattacker), eller myoklonier (muskelryckningar).

Levetiracetam har funnits sedan början av 2000-talet och är därför fortfarande en ganska ny behandling.

Beredningsform
Tabletter och flytande (100mg/ml).

Hur man används medicinen
Medicinen ska tas två gånger om dagen. Man kan ta medicinen tillsammans med mat eller dryck, tabletterna ska sväljas hela. Den flytande medicinen kan ges i gastrostomi (PEG), var noga med att skölja efter med vatten.

Om man glömmer att ta en dos, kan man ge hela dosen om det gått 4 timmar efter det att barnet skulle fått tabletten. Om det gått längre tid, hoppa över den dosen. Ge aldrig en extra dos vid nästa dostillfälle.

Behandlingen påbörjas med upptrappning till den dos som bör kunna ge anfallskontroll för ditt barn med hänsyn tagen till barnets vikt.

Avsluta aldrig behandlingen plötsligt om ditt barn har behandlats med epilepsimedicin regelbundet under en längre tid. Det finns då risk för att barnet får nya kramper.

Samtidig behandling med andra läkemedel
Vid behandling av tillfällig feber eller smärta kan Paracetamol (t.ex. Alvedon® och Panodil®) eller Ibuprofen (t.ex. Ipren® och Ibumetin®) ges enligt dosering på förpackning.

Antibiotika påverkar inte levetiracetam och kan alltså tas samtidigt.

Berätta alltid för såväl barnmorska/läkare på ungdomsmottagningen eller kvinnokliniken att du behandlas med epilepsimediciner. Levetiracetam ska inte påverka effekten av p-piller.

Vanliga biverkningar
Trötthet, huvudvärk och skakningar (darrhänthet) brukar vara övergående men mm det kvarstår kontakta barnets läkare eller sköterska.

Beteendeproblem som nedstämdhet, ilska eller aggressivitet. Besvären kan upphöra om man minskar dosen eller avslutar behandlingen.

Graviditet
Diskutera alltid med din epilepsiläkare om du planerar att bli gravid. Eftersom det är ett nytt läkemedel finns det inte så mycket erfarenhet av kvinnor behandlade med levetiracetam under graviditeten.

image_print