Lakosamid - Vimpat


Namn på förpackningen: Vimpat®

Lakosamid är ett läkemedel som används som enda medicin eller i kombination med andra mediciner mot fokala anfall med eller utan sekundärgeneralisering från 4 års ålder.

Beredningsform

Vimpat finns som tabletter 50mg, 100mg, 150mg, 200mg samt flytande.

Hur man använder medicinen

Medicinen tas två gånger om dagen, morgon och kväll. Medicinen kan tas med eller utan mat men tabletter skall alltid sväljas hela.

Behandlingen påbörjas med en låg dos som sedan ökas långsamt till den dos som beräknas kunna ge anfallskontroll.

Om du glömmer att ta en dos, kan du ta den så fort du kommer ihåg men är det längre än 6 timmar till nästa dostillfälle avvaktar du och tar nästa dos som vanligt. Ta aldrig dubbel dos vid nästa dostillfälle.

Avsluta aldrig behandlingen plötsligt, det finns då risk för nya anfall.

Samtidig behandling med andra läkemedel

Det är den ordinerande läkaren som är ansvarig för  att ta ställning till om ett läkemedel kan kombineras med andra läkemedel. Berätta alltid för din läkare vilka mediciner du tar

Vid behandling av tillfällig feber eller smärta kan receptfria läkemedel mot smärta ges enligt dosering på förpackning.

Om du skall börja med preventivmedel skall du alltid berätta att du behandlas för epilepsi.

Vanliga biverkningar:

Yrsel, illamående och trötthet är de vanligaste biverkningarna och uppkommer ofta den första tiden men går över med tiden.

Graviditet & Amning

Diskutera alltid eventuell graviditet med din epilepsiläkare om du planerar att bli gravid eftersom man ännu inte vet hur fostret blir påverkat av medicinen. Det finns risk att Lakosamid överförs till bröstmjölken varför amning ej rekommenderas vid behandling med Lakosamid.

Alkohol

Det rekommenderas inte att dricka alkohol i samband med behandling med Vimpat.