FAQs > Läkemedel > Karbamazepin – Tegretol, Trimoil, Hermolepsin

Karbamazepin – Tegretol, Trimoil, Hermolepsin

Handelsnamn: Tegretol®, Trimonil®, Hermolepsin®
Är ett läkemedel som används för att behandla fokala/partiella anfall. Används som enda läkemedel eller i kombination med andra epilepsiläkemedel.

Beredningsform
Tabletter på (bla 150 och 300 mg) eller flytande (60mg/ml).

Hur används medicinen
Medicinen ska tas två gånger om dagen, morgon och kväll. Man kan ta tabletterna eller lösningen tillsammans med mat eller dryck. Tabletterna sväljs hela.  Den flytande medicinen kan blandas med vatten och ges i gastrostomi (PEG). Var noga att spola efteråt med vatten.

Behandlingen påbörjas med långsam upptrappning till den dos som bör kunna ge anfallskontroll för ditt barn med hänsyn tagen till barnets vikt.

Om man glömmer att ta en dos, kan man ge hela dosen om det har gått max 4 timmar efter det att barnet skulle fått tabletten. Om det gått längre tid, hoppa över dosen. Ge aldrig en extra dos vid nästa dostillfälle.

Avsluta aldrig behandlingen plötsligt om ditt barn har behandlats med epilepsimedicin regelbundet under en längre tid. Det finns risk för att barnet får kramper om man avbryter behandlingen plötsligt.

Samtidig behandling med andra läkemedel
Vid behandling av tillfällig feber eller smärta kan Paracetamol ( t.ex. Alvedon® och Panodil®) eller Ibuprofen (t.ex. Brufen®, Ipren® och Ibumetin®) ges enligt dosering på förpackning.

Vissa antibiotika och karbamazepin kan påverka varandra till exempel Erytromycin (Abboticin®, EryMax®). Informera behandlande läkare att ditt barn behandlas med karbamazepin.

Karbamazepin  påverkar p-piller genom att de får sämre effekt. Man skall välja ett p-piller med högre hormonhalt för att få bästa effekt. Berätta alltid för ordinerande barnmorska eller läkare att du behandlas med epilepsimediciner.

Vanligaste biverkningarna
Trötthet. Förekommer mest i början av behandlingen och går i de flesta fall över ett par veckor efter uppnådd måldos.

Hudutslag. Ser ut som ett rött finprickigt utslag som sprids över hela kroppen i ansiktet och runt munnen. Utslagen kommer vanligen inom 4 veckor från det att behandlingen påbörjats. Om ditt barn får utslag kontakta genast sjukhus eller vårdcentral. Behandlingen ska avslutas om det är karbamazepin som ger utslagen.

Skakighet ostadighetskänsla, dubbelseende och kräkningar kan uppträda. Ses mest vid höga doser.

Graviditet
Diskutera alltid med din epilepsiläkare om du planerar att bli gravid. Det finns mycket erfarenhet av kvinnor behandlade med karbamazepin under graviditeten och riskerna för allvarliga effekter på barnet är små.

image_print