P-piller - kan jag använda p-piller när jag har epilepsi?


Ja, du kan äta p-piller om du har epilepsi men berätta för läkaren eller barnmorskan att du också äter epilepsimedicin. Vissa epilepsimediciner påverkar p-pillren så att de fungerar sämre och vissa p-piller påverkar epilepsimedicinen så att den fungerar sämre.