FAQs > Hjälp & Stöd > Möjligheter > I skolan

I skolan

Alla Elever har rätt att nå målen för sin utbildning, oavsett sjukdom eller funktionshinder. Alla skall få stöd och stimulans för att lära sig. Om du är i behov av särskilt stöd skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Om epilepsin innebär stora svårigheter och behov av förlängd skolgång kan man ansöka om aktivitetsersättning hos försäkringskassan.

Om du är utsatt för kränkande behandling eller om du har speciella behov av stöd i skolan så ska du kontakta din lärare, skolsköterska eller kurator. Elevhälsoteamets i skolan har bland annat till uppgift att främja hälsa och skapa goda förutsättningar för inlärning i skolan.

image_print