Arbete - finns det saker jag inte kan arbeta med?


Ja det finns vissa yrken som du inte kan jobba med när du har epilepsi. Ett exempel är polis då man får avslag av medicinska skäl men det finns undantag. För att göra avsteg från bedömningen krävs ett specialistutlåtande där det framgår att du varit anfallsfri sedan tio år tillbaka utan att du behövt ta några mediciner.

Exempel på andra yrken som du inte kan utföra:

Pilot

Yrkesmilitär

Yrkestrafik så som buss, lastbil etc

Det finns även vissa yrkesroller man inte ska välja eftersom ett anfall skulle innebära fara för en själv, till exempel oskyddat arbete på byggnadsställningar på hög höjd. Men du kan ju arbeta som byggnadsarbetare på låg höjd. Man kan också ibland behöva göra vissa anpassningar på arbetsplatsen eller hemma för att minska skaderisken om man får ett anfall. Detta gäller särskilt om man har svårare epilepsi. Allt detta kan innebära krav på omställning och stora påfrestningar för den som har diagnosen. Samtidigt är det viktigt att framhålla att de flesta som får epilepsi kan fortsätta att leva som vanligt och fungera i sina yrkes- och familjeroller.