FAQs > Frågor & Svar > Leva med epilepsi > Arbete – finns det saker jag inte kan arbeta med?

Arbete – finns det saker jag inte kan arbeta med?

Det finns vissa yrkesroller man inte kan välja olämpliga eftersom ett anfall skulle innebära fara för en själv, till exempel oskyddat arbete på byggnadsställningar på hög höjd. Man kan också ibland behöva göra vissa anpassningar på arbetsplatsen eller hemma för att minska skaderisken om man får ett anfall. Detta gäller särskilt om man har svårare epilepsi. Allt detta kan innebära krav på omställning och stora påfrestningar för den som får sjukdomen. Samtidigt är det viktigt att framhålla att de flesta som får epilepsi kan fortsätta att leva som vanligt och fungera i sina yrkes- och familjeroller.

image_print