Färdtjänst


Om man har svårigheter att resa med allmänna kommunikationsmedel kan man få färdtjänst. Det är kommunen som bedömer vilket behov man har. Färdtjänsten kan användas vid fritids-, studie. och arbetsresor.