FAQs > Läkemedel > Etosuximid – Suxinutin, Petnidan

Etosuximid – Suxinutin, Petnidan

Handelsnamn: Suxinutin® eller Petnidan®
Är ett läkemedel som används för att behandla abseneser (frånvaroattacker) och myoklonier (kortvariga  muskelryckningar). Det används som enda läkemedel eller i kombination med andra epilepsiläkemedel.

Beredningsform
Flytande 50mg/ml eller kapslar(Petnidan®). Petnidan® är ett licenspreparat och måste förskivas på ett särskilt sätt.

Hur man använder medicinen
Medicinen kan antingen tas en gång per dag eller delas på två tillfällen. Man kan ta det tillsammans med mat eller dryck. Kapslarna innehåller gel och ska sväljas hela. Den flytande medicinen har smak av hallon och kan blandas med vatten eller annan dryck. Hallonsaft eller lime kan förbättra smaken. Den kan ges i gastrostomi (PEG). Var noga att spola med vatten efteråt.

Behandlingen påbörjas med långsam upptrappning till den dos som bör kunna ge anfallskontroll för ditt barn, med hänsyn tagen till barnets vikt.

Om man glömmer att ta en dos, kan man ge hela dosen om det har gått max 4 timmar efter det att barnet skulle fått tabletten. Om det gått längre tid, hoppa över den dosen. Ge aldrigen extra dos vid nästa dostillfälle.

Avsluta aldrig behandlingen plötsligt om ditt barn har behandlats med epilepsimedicin regelbundet under en längre tid. Det finns risk för att barnet får kramper om man avbryter behandlingen plötsligt.

Samtidig behandling med andra läkemedel:
Vid behandling av tillfällig feber eller smärta kan Paracetamol ( t.ex. Alvedon® och Panodil®) eller Ibuprofen (t.ex. Ipren® och Ibumetin®) ges enligt dosering på förpackning.

Antibiotika påverkar inte etosuximid och kan alltså tas samtidigt.

Berätta alltid för din barnmorska eller läkare på ungdomsmottagningen eller kvinnokliniken att du behandlas med epilepsimediciner även om etosuximid inte skall påverka p-pillren.

Vanliga biverkningar
Trötthet och/eller huvudvärk under de första veckorna av behandlingen kan förekomma.

Magbesvär i form av smärtor, illamående, kräkningar och/eller aptitnedsättning. Denna biverkan kan minskas om man ger medicinen tillsammans med mat.

Övergående påverkan på humöret.

Hudutslag inom de första månaderna av behandlingen. Om ditt barn får utslag, kontakta genast sjukhus eller vårdcentral. Behandlingen ska avslutas om det är etosuximid som ger utslagen.

Biverkningarna kan mildras om man drar ner på upptrappningstakten.

Graviditet
Diskutera alltid med din epilepsiläkare om du planerar att bli gravid. Det finns inte så stor erfarenhet av att etosuximid använts under graviditet.

image_print