Dina rättigheter


Ibland kan det kännas påfrestande att hålla sig informerad och ta beslut inför framtiden. Men som ung har du rätt att få information om och vara delaktig i din vård och behandling. Du har rätt att vara med och bestämma om din vård. Du har rätt att känna dig trygg och välinformerad i vården. Du har rätt att träffa din läkare, epilepsisjuksköterska eller någon annan inom vården på egen hand. Ditt inflytande är viktigt för att behandlingen skall bli så bra som möjligt.