FAQs > Hjälp & Stöd > Möjligheter > Dina rättigheter

Dina rättigheter

Ibland kan det kännas påfrestande att hålla sig informerad och ta beslut inför framtiden. Men som ung har du rätt att få information om och vara delaktig i din vård och behandling. Du har rätt att vara med och bestämma om din vård. Du har rätt att känna dig trygg och välinformerad i vården. Du har rätt att träffa din läkare, epilepsisjuksköterska eller någon annan inom vården på egen hand. Ditt inflytande är viktigt för att behandlingen skall bli så bra som möjligt.

image_print