FAQs > Läkemedel > Brivaracetam – Briviact

Brivaracetam – Briviact

Namn på förpackningen: Briviact®

Brivareacetam är ett läkemedel som används som tilläggsmedicin för att behandla fokal epilepsi med eller utan sekundär generalisering, från 4 års ålder.

Beredningsform

Briviact finns i tablettform, 10mg, 25mg, 50mg, 75mg och 100mg, samt oral lösning.

Hur man använder medicinen

Medicinen skall tas två gånger om dagen ungefär samma tid varje dag. Medicinen kan tas med eller utan mat men skall alltid sväljas hela.

Behandlingen påbörjas med en låg dos som sedan ökas till den dos som beräknas kunna ge anfallskontroll för ditt barn med hänsyn tagen till barnets vikt.

Om man glömmer att ta en dos, kan man ge hela dosen om det har gått max 4 timmar efter det att barnet skulle fått tabletten. Om det gått längre tid, hoppa över den dosen. Ge aldrig dubbel dos vid nästa dostillfälle.

Avsluta aldrig behandlingen plötsligt om ditt barn har behandlats med epilepsimedicin regelbundet under en längre tid.

Samtidig behandling med andra läkemedel

Det är alltid den ordinerande läkaren som är skyldig att ta ställning till om ett läkemedel kan kombineras med andra läkemedel så berätta alltid för din läkare vilka mediciner du tar.

Vid behandling av tillfällig feber eller smärta kan vanliga receptfria värktabletter ges enligt dosering på förpackning.

Behandling med Johannesört kan påverka upptaget av Brivareacetam.

Berätta alltid för såväl barnmorska eller läkare på ungdomsmottagningen eller kvinnokliniken att du behandlas med epilepsimedicin.

Vanliga biverkningar:

Yrsel och trötthet är de vanligaste biverkningarna men man har även sett förstoppning, kräkningar, minskad aptit samt irritabilitet och depression som biverkningar. Kontakta alltid din neruologmottagning vid misstänkta biverkningar.

Graviditet & Amning

Diskutera alltid eventuell graviditet med din epilepsiläkare om du planerar att bli gravid då man ännu inte vet hur medicinen påverkar fostret. Brivareacetam överförs i bröstmjölken.

Alkohol

Alkohol i samband med Brivareacetamt rekommenderas inte. Om du dricker alkohol när du tar läkemedlet ökar de negativa effekterna av alkoholen.

image_print