Att söka jobb


När du söker jobb, söker du jobb precis som alla andra, ett jobb som motsvarar dina kvalifikationer och intressen. Om du i sökandeprocessen behöver göra en medicinsk undersökning skall du berätta om din epilepsi. Läkaren har tystnadsplikt och får inte informera arbetsgivaren. Läkaren avgör då om du är lämplig för jobbet i relation till din epilepsi. Du bestämmer sedan själv om du vill informera din arbetsgivare och kollegor om din epilepsi.

Det finns flera sätt att skaffa arbete. Om du har större svårigheter på grund av din epilepsi att få ett lämpligt arbete, kan arbetsförmedlingen ge dig extra stöd. Till exempel finns Arbetsförmedlingen för Unga som är en särskild arbetsförmedling för ungdomar med sjukdomar eller funktionsnedsättning. Insatser kan bland annat innebära yrkesvägledning, platsvägledning och arbetslivsinriktad rehabilitering. Ibland kan man även få ekonomiska bidrag.