Amning - Kan jag amma mitt barn när jag äter epilepsimedicin?


I de flesta fall kan man amma sitt barn när man äter epilepsimedicin. Men vissa läkemedel så som Lamotrigin passerar över i bröstmjölken så diskutera med din läkare.