Om Epilepsiwebben

Redaktör: Mirja Neideman

Produktion och utveckling: Ambient Media, Approdites i samarbete med Södertörns högskola (2014) Funkify AB (2018)

Illustration: John Persson

Epilepsiwebben riktar sig till ungdomar samt unga vuxna med epilepsi. Syftet är att du ska kunna få grundläggande kunskaper om epilepsi, läkemedel och behandling, få ta del av andra personers berättelser, få vägledning kring vilket stöd man kan få från samhället samt få svar på frågor och funderingar man kan ha men kanske inte vill prata med andra om.

Bakom epilepsiwebben står Katarina Wide barnneurolog, Svensk Neuropediatrisk förening samt Sachsska barn och ungdomssjukhuset.

För grundidén står specialistsjuksköterska inom barn och ungdom Mirja Neideman, Docent och överläkare Katarina Wide samt neuropsykolog Tomas Adolfsson.

Läkemedelstexterna är framtagna av Katarina Wide i samråd med läkemedelsgruppen vid Karolinska Universitetssjukhuset samt Svensk neuropediatrisk förening. Vetenskapligt granskade av Tove Hallböök, överläkare Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg.

Övriga texter är framtagna av Mirja Neideman, Tomas Adolfsson, Maria Krona, sjuksköterska samt Ann Charlott Nordström, Kurator.

Epilepsiwebben är finansierad av Föreningen Margaretahemmet, SLL Innovation, Sachsskfonden.

Till fliken Andra berättar har intervjuer genomförts med personerna bakom Lucas och Julia och sedan spelats in på ljudfil med skådespelare. Filmerna och bildspelen har framställts i samarbete med studenter på Södertörns Högskola. Studenterna har även hjälpt till med brukarundersökningar och designförslag.

Filmerna om Undersökningar har även de tagits fram av studenter vid Södertörns Högskola i samarbete med Karolinska sjukhuset i Huddinge.

Copyright

Fotografier är fotade av Irina Johansson
epilepsiwebben har copyright på allt material, bilder, filmer, texter och ljudfiler