Om Epilepsiwebben

Epilepsiwebben riktar sig till ungdomar samt unga vuxna med epilepsi. Syftet är att du ska kunna få grundläggande kunskaper om epilepsi, läkemedel och behandling, få ta del av andra personers berättelser, få vägledning kring vilket stöd man kan få från samhället samt få svar på frågor och funderingar man kan ha men kanske inte vill prata med andra om.

Bakom Epilepsiwebben
Övergripande ansvar: Katarina Wide barnneurolog på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge samt Svensk Neuropediatrisk förening.

För grundidén står barnsjuksköterska Mirja Neideman, psykolog Tomas Adolfsson och överläkare Katarina Wide, epilepsiteamet vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge samt Sachsiska barn och ungdomssjukhuset.

Läkemedelstexterna är framtagna av Katarina Wide i samråd läkemedelsgruppen vid Karolinska Universitetssjukhuset samt Svensk neuropediatrisk förening och granskade av Tove Hallböök, överläkare Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg. En grupp med unga vuxna på epilepsiföreningen i Stockholm har varit till stor hjälp för att ta fram webbsidans innehåll och form.

Övriga texter är framtagna av Mirja Neideman, Tomas Adolfsson, Maria Krona, sjuksköterska samt Ann Charlott Nordström, Kurator. Texterna är granskade av Katarina Wide.

Epilepsiwebben är finansierad av Föreningen Margaretahemmet.

Epilepsiwebben är producerad av Ambient Media i samarbete med Juliana Moreira på Approdites och Johan Lindén på Lindén Webb.

Illustrationerna är gjorda av John Persson

Till fliken Andra berättar har intervjuer genomförts med personerna bakom Lucas och Julia och sedan spelats in på ljudfil med skådespelare. Filmerna och bildspelen har framställts i samarbete med studenter på Södertörns Högskola. Studenterna har även hjälpt till med brukarundersökningar och designförslag.

Filmerna om Undersökningar har även de tagits fram av studenter vid Södertörns Högskola i samarbete med Karolinska sjukhuset i Huddinge.

Copyright
epilepsiwebben har copyright på allt material, bilder, filmer, texter och ljudfiler