Om epilepsi > Så fungerar hjärnan

Illustration: vilken del av hjärnan styr de fem sinnena (lukt, tal, motorik, känsel, hörsel och syn).

Hjärnan är det organ som styr det mesta av det som händer i våra kroppar. Den gör att vi kan gå, springa, prata, lyssna, förstå, se, komma ihåg saker och mycket, mycket mer. Hjärnan sitter innanför det hårda skallbenet. Det gör att den är ganska skyddad mot skador utifrån, till exempel slag eller när vi ramlar och slår i våra huvuden. Hjärnan är ju jätteviktig men den är också mjuk och ganska känslig. Hjärnan är indelad i tre delar storhjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen.

Storhjärnan styr de medvetna funktionerna, de som vi själva kan påverka. Exempel på sådana funktioner är till exempel att tänka, lösa mattetal, börja springa istället för att gå, prata eller försöka förstå vad det är vi ser eller att blunda när vi blir rädda.

Lillhjärnan gör att vi kan hålla balansen och att vi klarar att samordna våra rörelser.

Hjärnstammen styr automatiska saker som hjärtslag och andning. Det är den som gör att vi fortsätter att andas och att hjärtat fortsätter att slå fast vi sover eller är påverkade av ett epileptiskt anfall.

Storhjärnan är delad i två halvor, hemisfärer, den högra och den vänstra hjärnhalvan. Den högra hjärnhalvan styr den vänstra sidan av kroppen och den vänstra hjärnhalvan styr den högra sidan av kroppen. Det är därför som det i vissa former av epilepsi bara är den ena armen som rycker eller den ena mungipan som hänger neråt. Som du kan se på bilden så sitter alla de funktioner som står i den här texten utspridda på olika platser i hjärnan. Det gör att olika funktioner påverkas beroende på var epilepsin sitter eller var den börjar.