Om epilepsi > Generaliserade anfall

Illustration av hjärnan vid epilepsi, med nio röda blixtar som är riktade från kraniet in mot hjärnans mittpunkt.

Om man har epilepsi med generaliserade anfall betyder det att den okontrollerade elektriska aktiviteten är spridd över hela hjärnan samtidigt. Anfallen kan ändå se olika ut. Man kan ha till exempel ha toniskt kloniskt anfall, absenser eller myoklonier.

 

Toniskt-kloniskt

Illustration som ligger ner på golvet och får ett toniskt-kloniskt anfall.

Så ser det ut:

Hela kroppen blir spänd och sedan kommer det skakningar. Det kommer slem ur munnen och det låter som att man inte kan andas, läpparna och nästippen kan bli blå. Eftersom man inte har kontroll över sin kropp kan det även hända att man kissar på sig. Anfallen kan se otäcka ut men den som har anfallet är medvetslös och märker inte själv något under tiden som det pågår. Vissa kan ha ett fokalt anfall först, i en del av hjärnan och sedan sprider det sig till ett toniskt kloniskt anfall. En person kan ha flera olika anfallstyper.

Så länge håller det på:

Anfallet går oftast över inom ett par minuter.

Hur blir det efter ett anfall?

När skakningarna gått över blir man ofta väldigt trött och behöver sova för att kroppen ska få återhämta sig. Man kan ha huvudvärk och vara illamående och även få träningsvärk i armar och ben. Oftast kommer man inte ihåg någonting.

Absens

Illustration av en person som får ett absensanfall när den sitter vid en skolbänk.

Så ser det ut:

Absensanfall är frånvaroattacker som kan gå förbi utan att omgivningen märker det. Ofta kan det synas genom att blicken flackar bort eller att man stirrar tomt framför sig. Personen har under den tiden sänkt medvetande.

Så länge håller det på

Från några sekunder till någon minut. Anfallen upprepar sig ofta flera gånger under dagen.

Hur blir det efter ett anfall?

Man kan ha missat vad som sades eller vad som hände under den korta tiden man hade anfall. Om man har många anfall under kort tid kan man bli trött och eller ha svårt att koncentrera sig en längre stund.

Myoklonier

Illustration av en person som får ett myokloniskt anfall (muskelryckningar i armar, ben eller huvud) när den sitter och äter mat.

Så ser det ut:

Myoklonier är muskelryckningar i armar, ben eller huvud. Man är vid medvetande men kan inte styra kroppen under anfallen.

Så långe håller det på:

Någon sekund, oftast på morgonen.

Hur blir det efter ett anfall?

Man är oftast som vanligt efteråt och kan berätta vad som hände.