Om epilepsi > Fokala anfall

Illustration av hjärnan vid epilepsi, med nio röda blixtar som är riktade från kraniet in mot hjärnans mittpunkt.
Ett fokalt anfall utgår från ett litet område i hjärnan.  Anfallet påverkar olika kroppsdelar eller sinnen beroende på var i hjärnan den okontrollerade aktiviteten startar. Ett fokalt anfall kan ske både med och utan medvetandepåverkan och kan i vissa fall övergå i ett generaliserat anfall.

 

Illustration av en person som får ett fokalt anfall när den står upp.

Hur ser ett fokalt anfall ut?
Fokala anfall kan variera mycket i utseende. Illustrationen visar hur ett fokalt anfall kan se ut som utgår ifrån vänster sida av hjärnans rörelsecentra. Om anfallet i stället utgår från hjärnans luktcentra kan man känna en speciell lukt i samband med anfallet.

Hur länge håller ett fokalt anfall på?
Längden på ett fokalt anfall varierar och kan hålla på allt från några sekunder upp till några minuter.

Hur känns det efter ett fokalt anfall?
Efter ett fokalt anfall kan man vara antingen känna sig helt opåverkad eller känna sig trött och behöva sova eller vila en stund. Detta beror bland annat på var i hjärnan anfallet började, vart i hjärnan det pågick och hur länge det varade. Om anfallet övergick i ett generaliserat anfall kan man ibland enbart komma ihåg början av anfallet, men inte slutet och vad som hände precis efteråt. Detta beror på att man tappar medvetandet ett tag.