Hjälp & Stöd > Epilepsiteamet

Det ser fortfarande väldigt olika ut på olika håll i landet. Epilepsiteamet presenteras i de nationella riktlinjerna och det skall då finnas tillgång till

Specialistläkare inom neurologi som är medicinskt ansvarig, ställer diagnos och beslutar om behanling

Epilepsisjuksköterska finns för rådgivning och som länk inom teamet

Kurator  som finns för stödsamtal och hjälp med praktiska saker

Neuropsykolog som kan utreda och ta reda på om du behöver extra stöd för att klara av skolan på bästa sätt.

Psykiater är en läkare som kan vara behjälplig om du har psykiatriska bekymmer och behöver behandling för det.

Arbetsterapeut som kan vara behjälplig om man behöver ha hjälp exempelvis med att komma ihåg att ta medicin eller om man har sömnproblem.

Inom barnsjukvården skall det även finnas tillgång till

Fysioterapeut som finns med framför allt vid utredningar med neruolog. Men kan även hjälpa till om man har mycket huvudvärksproblematik.

Logoped som gör bedömningar i samband med neuropsykiatriska utredningar

Inom vården har alla personer tystnadsplikt och får inte prata med andra om det du berättar så länge du inte godkänner det. Inom epilepsiteamet diskuterar teammedlemmarna patienter med varandra för att vården skall bli så bra som möjligt.