Hjälp & Stöd > När du fyller 18 år

När du är under 18 år är det ofta dina föräldrar som ser till att du får den vård du behöver. Då kontaktar din föräldrar vården och fixar med dina mediciner. Men när du har fyllt 18 år är det ditt ansvar och du måste själv kontakta vården och hämta dina mediciner på apoteket. Föräldrarna får inte längre göra det.

När du har fyllt 18 år kommer din läkare skriva en remiss till vuxenvården. Sen kommer du bli kallad till den mottagning som är lämplig för dig. Om du har lättbehandlade epilepsi och inte har några anfall kan du bli remitterad till en vårdcentral annars ska du ha remiss till en neurologmottagning. Här bredvid kan du hitta telefonnumret till ditt epilepsiteam.

Det finns nationella riktlinjer för epilepsivården som är framtaget som ett stöd för hur vården ska organiseras. Målet är att det skall bli lika för alla över hela landet. Men det ser fortfarande olika ut beroende på var i Sverige du bor.

Under frågor och svar kan du bland annat läsa om mediciner, preventivmedel och vad man kan tänka på om du glömt ta din medicin.