Hjälp & Stöd > Möjligheter

Vilket stöd kan samhället erbjuda dig som har epilepsi?

Här kan du läsa om vilket stöd du kan få från samhället när du har epilepsi.

På Jobbafrisk kan du läsa om hur du kan tänka kring vilket yrke du ska välja.

Färdtjänst

Om man har svårigheter att resa med allmänna kommunikationsmedel kan man få färdtjänst. Det är kommunen som bedömer vilket behov man har. Färdtjänsten kan användas vid fritids-, studie. och arbetsresor.

image_print
Värnplikt – får jag göra värnplikt när jag har epilepsi?

Har du epilepsi ska du fylla i det i hälsodeklarationen inför mönstringen och då kommer du få avslag.

Om du har haft epilepsi och varit utan medicin och anfall i ett år får du göra värnplikten. Då krävs det ett intyg från en neurolog.

image_print
Körkort

För att få körkortstillstånd krävs det att du varit anfallsfri med eller utan medicin under det senaste året. Det gäller även för moped. För att få köra yrkestrafik krävs det att man varit anfallsfri i 10 år utan medicin.

För att göra teoriprovet kan man få extra stöd i form av längre skrivtid eller ljudstöd. Prata med körskolan så hjälper de dig.

image_print
Tandvård

Tandvård är gratis i Sverige till och med det år du fyller 19 år. Om du är över 19 år och epilepsin orsakat skador så du behöver gå till tandläkaren kan du få tandvårdsstöd. Då betalar du samma avgift för tandvård som för all annan vård.

image_print
Dina rättigheter

Ibland kan det kännas påfrestande att hålla sig informerad och ta beslut inför framtiden. Men som ung har du rätt att få information om och vara delaktig i din vård och behandling. Du har rätt att vara med och bestämma om din vård. Du har rätt att känna dig trygg och välinformerad i vården. Du har rätt att träffa din läkare, epilepsisjuksköterska eller någon annan inom vården på egen hand. Ditt inflytande är viktigt för att behandlingen skall bli så bra som möjligt.

image_print
Sex och samlevnad

Du som har epilepsi är inte annorlunda än andra när det gäller relationer och sex. Du bestämmer själv om och när du vill berätta om din epilepsi för din partner. Om du funderar på att börja med p-piller skall du alltid berätta för läkaren eller barnmorskan att du äter epilepsimedicin. Ibland kan doserna behöva justeras.

Epilepsi är inget hinder för att få barn. Men prata med din läkare när du funderar på att skaffa barn då medicinjusteringar kan bli aktuella.

Du kan alltid vända dig till ungdomsmottagningen om du har frågor eller funderingar.

image_print
Ledsagarservice

Om du har funktionsnedsättning och behöver ha med dig någon för att komma till fritidsaktiviteter kan du få en ledsagare som följer med dig på olika aktiviteter. Kontakta då en LSS-handläggare på socialtjänsten. En LSS-handläggare ansvarar för praktisk hjälp i eller utanför hemmet.

image_print
I skolan

Alla Elever har rätt att nå målen för sin utbildning, oavsett sjukdom eller funktionshinder. Alla skall få stöd och stimulans för att lära sig. Om du är i behov av särskilt stöd skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Om epilepsin innebär stora svårigheter och behov av förlängd skolgång kan man ansöka om aktivitetsersättning hos försäkringskassan.

Om du är utsatt för kränkande behandling eller om du har speciella behov av stöd i skolan så ska du kontakta din lärare, skolsköterska eller kurator. Elevhälsoteamets i skolan har bland annat till uppgift att främja hälsa och skapa goda förutsättningar för inlärning i skolan.

image_print
På högskola/universitet

Högskolor och universitet har särskilda studievägledare anställda för att hjälpa studenter som har svårigheter på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Om du har behov av speciell examensform eller stöd för speciella minnesanteckningar, kontakta vägledaren i god tid innan studiestart så du får rätt stöd.

image_print
Att söka jobb

När du söker jobb, söker du jobb precis som alla andra, ett jobb som motsvarar dina kvalifikationer och intressen. Om du i sökandeprocessen behöver göra en medicinsk undersökning skall du berätta om din epilepsi. Läkaren har tystnadsplikt och får inte informera arbetsgivaren. Läkaren avgör då om du är lämplig för jobbet i relation till din epilepsi. Du bestämmer sedan själv om du vill informera din arbetsgivare och kollegor om din epilepsi.

Det finns flera sätt att skaffa arbete. Om du har större svårigheter på grund av din epilepsi att få ett lämpligt arbete, kan arbetsförmedlingen ge dig extra stöd. Till exempel finns Arbetsförmedlingen för Unga som är en särskild arbetsförmedling för ungdomar med sjukdomar eller funktionsnedsättning. Insatser kan bland annat innebära yrkesvägledning, platsvägledning och arbetslivsinriktad rehabilitering. Ibland kan man även få ekonomiska bidrag.

image_print
1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är en webbplats med information från och om sjukvården. Där kan man läsa om olika sjukdomar, vilken hjälp man skall söka och var du ska vända dig.

Det finns även möjlighet att komma i kontakt med din vårdmottagning, beställa nya recept eller om du behöver ett intyg. Här hittar du instruktioner om hur du kan börja använda tjänsten.

 

image_print