Hjälp & Stöd > Mitt epilepsiteam

Här hittar du kontaktuppgifter till din epilepsisjuksköterska

Angereds Närsjukhus
Neurologimottagningen för vuxna Tel 031-332 69 06

Specialistcentrum barn och unga
Gamlestaden 031-345 08 80
Angered 031-332 68 30

Borås
Södra Älvsborgs Sjukhus
Neurologimottagning vuxen Tel 033-616 18 06

Eskilstuna
Mälarsjukhuset Region Sörmland
Neurosjuksköterska Barn Tel 016-104522

Falkenberg
Falkenbergs barn- och ungdomsmottagning
Epilepsisjuksköterska Tel 0346-560 40

Falun
Neurologmottagningen för vuxna
023-490440

Gävle
Gävle sjukhus
Vuxenneurologmottagningen Tel 026-15 43 44

Göteborg
Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus i Göteborg
Tel Kontaktpunkten 031-343 63 00

Sahlgrenska sjukhuset
Vuxenneurologen Tel 031-342 31 81

Halmstad
Hallands sjukhus Halmstad,
Barn och ungdomsmottagningen.
Epilepsisjuksköterska tel 035-134100

Vuxenneurologen Tel 035-131 580

Helsingborgs Lasarett
Vuxenneurologen Epilepsisjuksköterska Tel 042-406 37 42
Sekreterare Tel 042-406 18 95

Hudiksvalls sjukhus
Barn & Ungdomsmedicinsk mottagning 0650-923 80

Kungsbacka
Hallands Sjukhus Kungsbacka, Barn-och ungdomsmottagningen
Epilepsisjuksköterska Tel 0300-56 53 23

Barnhabiliteringen
Sjuksköterska Tel 0300-565589

Jönköping
Barn & Ungdomsmedicinska Mottagningen
Epielspsisjuksköterska Tel 031-32 22 05

Epilepsisjuksköterska vuxen 031-036-23 20 20

Kalmar

Länssjukhuset Kalmar, Barnhabiliteringen
Sjuksköterska Tel 0480-84077

Karlskrona
Barnmottagningen Tel 0455-731 063

Karlstad
Centralsjukhuset Karlstad, Barn- och ungdomskliniken
Sjuksköterska Tel 054-61 61 25

Barn och ungdomshabiliteringen
Sjuksköterskor Tel 054-61 85 13

Kristianstad
Centralsjukhuset Kristianstad, Barnmottagningen
Sjuksköterska Tel 044-309 18 02
mån-fre 11-12.

Kungsbacka Sjukhus
Barn och Ungdomsmottagningen Tel 0300-56 53 23

Linköping
Barnmottagningen i Linköping.
Epilepsisjuksköterskor Tel 010-103 13 53

Vuxen
Neurologmottagningen Tel 010 1059299

Lund
Skånes universitetssjukhus, Lund
Barn och Ungdomsmedicinska kliniken, Epilepsisjuksköterska
Tel 046-17 80 76
Sekreterare för tidbokning och remisser Tel 046-17 80 80/81

Vuxenneurologmottagningen 046-17 18 31

Malmö
Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Barn och Ungdomsmedicinska kliniken i Malmö Tel 040-33 62 37

Skövde
Barnmottageningen Tel 0500 – 49 94 90

Skaraborgs sjukhus
Neurologmottagningen vuxen Tel 0500-43 24 13

Stockholm
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Solna
Epilepsisjuksköterskor Tel 08-517 774 61

Huddinge
Epilepsisjuksköterska Tel 08-585 814 75

Sachsska barn och ungdomssjukhuset – neurolgmottagningen
Epilepsisjuksköterska Tel 08-616 4040

Danderyds sjukhus (Vuxna patienter)
Epilepsisjuksköterskor Tel 08- 123 555 33
Teltid mån-fre 9.00-11.30

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge (Vuxna patienter) Tel 08 – 585 820 70

Karolinska Universitetssjukhuset Solna (Vuxna patienter) Tel 517 720 08

Umeå
Norrlands Universitetssjukhus
Barn och Ungdomscentrum Tel 090 – 785 89 75
Vuxenneurologen Tel 090-785 43 23

Uppsala
Akademiska
Barnneurologen Tel 018-611 28 95
E-post: epilepsi.barn@akademiska.se

Vuxenneurologen Tel 018-611 50 03

Västerås
Västmanlands sjukhus, Barnneurologen
Epilepsisjuksköterska Tel 021-17 51 81

Örebro
Barn & Ungdomsmottagningen
Epilepsisjuksköterska Tel 019-602 66 12

Östersund, barnkliniken
Epilespisjuksköterska (röstbrevlåda) Tel 063-15 43 99
Barnmottagningen Tel 063-15 40 05

Hittar du inte kontaktuppgifter till din sjuksköterska?
Kontakta växeln på ditt sjukhus!