Hjälp & Stöd > EpilepsiAppen

I EpilepsiAppen kan du föra anfallsdagbok och få medicinpåminnelser för att få bättre kontroll över din epilepsi.

Här är Användarmanualen för EpilepsiAppen. Appen är i dagsläget tillgänglig i App Store för iOS 9.0 eller senare.