Hjälp & Stöd

När man har epilepsi har man rätt att bli behandlad precis som alla andra i samhället, skolan, på fotbollen eller i stallet. För att göra det möjligt för personer med epilepsi att kunna göra allt som andra kan, finns det stöd att få. Epilepsisjuksköterskan på sjukhuset kan hjälpa till att hitta rätt stöd.

Här kan du läsa om vilka rättigheter du har i skolan, på fritiden och i arbetslivet. Du hittar också kontaktuppgifter till epilepsisjuksköterskan där du bor.