Frågor & svar > Ordlista

Absens: petit mal. En kort frånvaroattack där blicken blir frånvarande och man förlorar medvetandet för någon eller några sekunder.

Antiepileptika: läkemedel mot epilepsi

Atoniskt anfall: Ett generaliserat epileptiskt anfall där man tappar kontrollen över alla muskler i hela kroppen och man blir helt slapp.

Aura: En förkänning som vissa personer kan känna innan ett stort anfall kommer. Det kan framstå som en speciell lukt, smak, ljud eller som en speciell känsla i kroppen.

EEG: Elektroencefalografi. Mätning av hjärnans elektriska aktivitet.

EKG: Electrokardiografi. Mätning av hjärtats elektriska aktivitet

Epilepsi: Förekomst av upprepade epileptiska anfall som är oprovocerade och inte symtom på akut sjukdom eller skada. Epilepsi är ett samlingsnamn för dessa anfall, oavsett bakomliggande orsaker och anfallstyper.

Fokalt anfall: även kallat partiellt anfall, anfall som startar i en avgränsad del av hjärnan.

Generaliserat anfall: Anfall där den epileptiska aktiviteten är spridd över hela hjärnan.

Grand mal: den gamla benämningen av ett toniskt-kloniskt anfall.

Ketogen kost:
En speciell diet med högt fettinnehåll och mycket lågt innehåll av kolhydrater. Denna diet kräver övervakning av sjukvården.

Kombinationsbehandling: När två eller flera läkemedel behövs för att uppnå effekt.

LP: Lumbalpunktion. Provtagning från ryggmärgen.’

Modifierad Atkins diet: En speciell diet för behandling av svår epilepsi då man äter begränsad mängd kolhydrater. Det sker i samråd med sjukvården.

Monoterapi: Behandling med ett läkemedel där kombinationsbehandling inte behövs.

Myokloniskt anfall: en anfallstyp med kortvariga muskelryckningar.

Partiellt anfall: fokala anfall, anfall som startar i en avgränsad del av hjärnan.

Primärgeneraliserat anfall: Detsamma som generaliserat anfall, där den epileptiska aktiviteten är sprids över hela hjärnan från anfallets start

Refraktär epilepsi: När man provat flera mediciner utan att man får effekt på epilepsin.

Sekundärgeneralisering: Om ett fokalt anfall sprids till hela hjärnan övergår det till ett så kallat sekundärgeneraliserat anfall

SPECT: En speciell röntgenundersökning av hjärnan där man bland annat kan se blodets genomströmning i hjärnan.

Status epilepticus: Då ett toniskt-kloniskt anfall inte går över av sig själv eller med kramplösande mediciner inom 30 minuter. Ambulans skall tillkallas för att undvika hjärnskador.

Toniskt anfall: Ett generaliserat anfall där alla muskler i hela kroppen spänns.

Toniskt-kloniskt anfall: Generaliserat anfall där man förlorar medvetandet, blir stel och rycker i hela kroppen.

VNS: Vagus Nerv Stimulering är en alternativ behandling där man sätter en liten dosa innanför huden med trådar till vagusnerven på halsen. Den lilla dosan sänder elektriska signaler till hjärnan och kan på så sätt påverka epilepsin genom att ge färre eller i bästa fall inga anfall.