Behandling > Vagusnervstimulator (VNS)

VNS är en alternativ behandling där man sätter en liten dosa innanför huden med trådar till vagusnerven på halsen. Den lilla dosan sänder elektriska impulser till hjärnan vilket motverkar de oregelbundenheter i signalerna som kan orsaka epileptiska anfall.

Vagusnerven förmedlar mycket information mellan kroppen och hjärnan. Impulserna färdas längs nerven till vissa delar av hjärnan. Detta kan påverka epilepsin genom att ge färre och/eller kortare anfall – eller inga anfall alls. Vissa personer upplever även att de återhämtar sig snabbare efter ett anfall.

VNS-behandling kräver inga kirurgiska ingrepp i hjärnan

Pulsgeneratorn som placeras under huden är cirka fem centimeter i diameter och sju millimeter tjock. Den kan antingen sitta nedanför vänster nyckelben eller nära vänster armhåla. Man gör ytterligare ett litet snitt på sidan av halsen för att ansluta två små ledningstrådar till vänster vagusnerv. Trådarna dras under huden från pulsgeneratorn till vagusnerven i halsen. Det enda som syns efter ingreppet är två små ärr och en liten utbuktning på bröstet. Pulsgeneratorn programmeras så att den automatiskt skickar ut små elektriska pulsar – dygnet runt. Det medföljer även en magnet. Magneten kan man kan dra över dosan ifall man får ett anfall – vilket kan stoppa anfallet.

Upp till ett år innan man uppnår fullgod effekt

Det kan ta tid, ibland ett helt år, innan man får fullgod effekt av sin VNS. Vid ett återbesök kan läkaren eller sjuksköterskan läsa av och justera inställningarna för att behandlingen ska fungera så bra som möjligt. Batteriet i VNS-apparaten räcker länge, vanligtvis mellan sex och elva år beroende på apparatens inställningar.

Man kan även använda vagusnervstimulator (VNS) som antidepressiv behandling inom psykiatrin.

Prata med din läkare eller sjuksköterska om du har några frågor eller funderingar kring VNS.