Behandling > Läkemedel

Här kan du läsa om medicinering vid epilepsi.

För att du ska hitta din medicin i listan nedan behöver du veta substansens namn. Detta kallas för medicinens “generiska namn”, och står oftast på medicinens förpackning under själva namnet på medicinen..

Brivaracetam – Briviact

Namn på förpackningen: Briviact®

Brivareacetam är ett läkemedel som används som tilläggsmedicin för att behandla fokal epilepsi med eller utan sekundär generalisering, från 4 års ålder.

Beredningsform

Briviact finns i tablettform, 10mg, 25mg, 50mg, 75mg och 100mg, samt oral lösning.

Hur man använder medicinen

Medicinen skall tas två gånger om dagen ungefär samma tid varje dag. Medicinen kan tas med eller utan mat men skall alltid sväljas hela.

Behandlingen påbörjas med en låg dos som sedan ökas till den dos som beräknas kunna ge anfallskontroll för ditt barn med hänsyn tagen till barnets vikt.

Om man glömmer att ta en dos, kan man ge hela dosen om det har gått max 4 timmar efter det att barnet skulle fått tabletten. Om det gått längre tid, hoppa över den dosen. Ge aldrig dubbel dos vid nästa dostillfälle.

Avsluta aldrig behandlingen plötsligt om ditt barn har behandlats med epilepsimedicin regelbundet under en längre tid.

Samtidig behandling med andra läkemedel

Det är alltid den ordinerande läkaren som är skyldig att ta ställning till om ett läkemedel kan kombineras med andra läkemedel så berätta alltid för din läkare vilka mediciner du tar.

Vid behandling av tillfällig feber eller smärta kan vanliga receptfria värktabletter ges enligt dosering på förpackning.

Behandling med Johannesört kan påverka upptaget av Brivareacetam.

Berätta alltid för såväl barnmorska eller läkare på ungdomsmottagningen eller kvinnokliniken att du behandlas med epilepsimedicin.

Vanliga biverkningar:

Yrsel och trötthet är de vanligaste biverkningarna men man har även sett förstoppning, kräkningar, minskad aptit samt irritabilitet och depression som biverkningar. Kontakta alltid din neruologmottagning vid misstänkta biverkningar.

Graviditet & Amning

Diskutera alltid eventuell graviditet med din epilepsiläkare om du planerar att bli gravid då man ännu inte vet hur medicinen påverkar fostret. Brivareacetam överförs i bröstmjölken.

Alkohol

Alkohol i samband med Brivareacetamt rekommenderas inte. Om du dricker alkohol när du tar läkemedlet ökar de negativa effekterna av alkoholen.

image_print
Eslikarbazepinacet – Zebinix

Namn på förpackningen: Zebinix®

Eslikarbazepinacetat är ett läkemdedel som används som tilläggsmedicin för att behandla fokal epilepsi med eller utan sekundär generalisering, från 6 års ålder. Hos vuxna kan medicinen även ges som den enda medicinen.

Beredningsform

Zebinix finns i tablettform, 200mg och 800mg, samt oral lösning.

Hur man använder medicinen

Medicinen tas en gång om dagen ungefär samma tid varje dag. Medicinen kan tas med eller utan mat men tabletter skall alltid sväljas hela.

Behandlingen påbörjas med en låg dos som som sedan ökas till den dos som beräknas kunna ge anfallskontroll för ditt barn med hänsyn tagen till barnets vikt.

Om man glömmer att ta en dos, kan du ta din dos så fort du kommer ihåg den. Ge aldrig dubbel dos vid nästa dostillfälle.

Avsluta aldrig behandlingen plötsligt om ditt barn har behandlats med epilepsimedicin regelbundet under en längre tid då finns risk för nya anfall.

Samtidig behandling med andra läkemedel

Det är den ordinerande läkaren som är skyldig att ta ställning till om ett läkemedel kan kombineras med andra läkemedel. Berätta alltid för din läkare vilka mediciner du tar.

Vid behandling av tillfällig feber eller smärta kan vanliga receptfria läkemedel mot smärta ges enligt dosering på förpackning.

Om du skall börja med preventivmedel är det viktigt att du berättar att du behandlas för epilepsi.

Vanliga biverkningar:

Yrsel, trötthet, huvudvärk och illamående är de vanligaste biverkningarna och uppkommer ofta den första tiden och går sedan över.

Får du hudutslag, andningspåverkan eller någon annan allergisk reaktion skall du kontakta läkare.

Graviditet & Amning

Diskutera alltid eventuell graviditet med din epilepsiläkare om du planerar att bli gravid eftersom Zebinix kan påverka den tidiga fosterutvecklingen. Eslikarbazepinacetat kan överföras i bröstmjölken varför amning ej rekommenderas vid behandling med Eslikarbazepinacetat.

 

image_print
Lakosamid – Vimpat

Namn på förpackningen: Vimpat®

Lakosamid är ett läkemedel som används som enda medicin eller i kombination med andra mediciner mot fokala anfall med eller utan sekundärgeneralisering från 4 års ålder.

Beredningsform

Vimpat finns som tabletter 50mg, 100mg, 150mg, 200mg samt flytande.

Hur man använder medicinen

Medicinen tas två gånger om dagen, morgon och kväll. Medicinen kan tas med eller utan mat men tabletter skall alltid sväljas hela.

Behandlingen påbörjas med en låg dos som sedan ökas långsamt till den dos som beräknas kunna ge anfallskontroll.

Om du glömmer att ta en dos, kan du ta den så fort du kommer ihåg men är det längre än 6 timmar till nästa dostillfälle avvaktar du och tar nästa dos som vanligt. Ta aldrig dubbel dos vid nästa dostillfälle.

Avsluta aldrig behandlingen plötsligt, det finns då risk för nya anfall.

Samtidig behandling med andra läkemedel

Det är den ordinerande läkaren som är ansvarig för  att ta ställning till om ett läkemedel kan kombineras med andra läkemedel. Berätta alltid för din läkare vilka mediciner du tar

Vid behandling av tillfällig feber eller smärta kan receptfria läkemedel mot smärta ges enligt dosering på förpackning.

Om du skall börja med preventivmedel skall du alltid berätta att du behandlas för epilepsi.

Vanliga biverkningar:

Yrsel, illamående och trötthet är de vanligaste biverkningarna och uppkommer ofta den första tiden men går över med tiden.

Graviditet & Amning

Diskutera alltid eventuell graviditet med din epilepsiläkare om du planerar att bli gravid eftersom man ännu inte vet hur fostret blir påverkat av medicinen. Det finns risk att Lakosamid överförs till bröstmjölken varför amning ej rekommenderas vid behandling med Lakosamid.

Alkohol

Det rekommenderas inte att dricka alkohol i samband med behandling med Vimpat.

image_print
Parampanel – Fycompa

Namn på förpackningen: Fycompa®

Parampanel är ett läkemedel som används som tilläggsmedicin för att behandla fokal och primärgeneraliserad epilepsi, från 12 års ålder.

Beredningsform

Fycompa finns i tablettform, 2mg, 4mg, 6mg, 8mg, 10mg och 12mg.

Hur man använder medicinen

Medicinen tas en gång om dagen, vid sänggående. Medicinen kan tas med eller utan mat men tabletter skall alltid sväljas hela.

Behandlingen påbörjas med en låg dos som sedan ökas långsamt till den dos som beräknas kunna ge anfallskontroll.

Om du glömmer att ta en dos, kan du ta den så fort du kommer ihåg. Ta aldrig dubbel dos vid nästa dostillfälle.

Avsluta aldrig behandlingen plötsligt om du behandlats med epilepsimedicin. Det finns då risk för nya anfall.

Samtidig behandling med andra läkemedel

Det är den ordinerande läkaren som är ansvarig för att ta ställning till om ett läkemedel kan kombineras med andra läkemedel. Berätta alltid för din läkare vilka mediciner du tar. Vissa andra epilepsimediciner kan påverka medicinen så man behöver anpassa doserna.

Vid behandling av tillfällig feber eller smärta kan receptfria läkemedel mot smärta ges enligt dosering på förpackning.

Om du ska börja med preventivmedel är det viktigt att berätta att du behandlas för epilepsi eftersom medicinerna kan påverka varandra.

Vanliga biverkningar

Yrsel och trötthet är de vanligaste biverkningarna och uppkommer ofta den första tiden men går ofta över.

Graviditet & Amning

Diskutera alltid eventuell graviditet med din epilepsiläkare om du planerar att bli gravid eftersom Parampanel kan påverka eventuella p-piller. Den överförs även i bröstmjölken varför amning ej rekommenderas vid behandling med Fycompa.

Alkohol

Parampanel ökar de negativa effekterna av Alkohol och rekommenderas ej.

 

image_print
Recept – Vad gör jag när medicinen är slut?

För att få recept, kontakta din läkarmottagning för ett nytt recept eller logga in via e-tjänsten på 1177.se

På apoteken eller på deras webbverktyg kan du ta reda på hur mycket medicin du har kvar att hämta ut. Försök att få som vana att be din läkare om nytt recept när du hämtar ut det sista uttaget så att du aldrig står utan medicin.

 

image_print
Etosuximid – Suxinutin, Petnidan

Handelsnamn: Suxinutin® eller Petnidan®
Är ett läkemedel som används för att behandla abseneser (frånvaroattacker) och myoklonier (kortvariga  muskelryckningar). Det används som enda läkemedel eller i kombination med andra epilepsiläkemedel.

Beredningsform
Flytande 50mg/ml eller kapslar(Petnidan®). Petnidan® är ett licenspreparat och måste förskivas på ett särskilt sätt.

Hur man använder medicinen
Medicinen kan antingen tas en gång per dag eller delas på två tillfällen. Man kan ta det tillsammans med mat eller dryck. Kapslarna innehåller gel och ska sväljas hela. Den flytande medicinen har smak av hallon och kan blandas med vatten eller annan dryck. Hallonsaft eller lime kan förbättra smaken. Den kan ges i gastrostomi (PEG). Var noga att spola med vatten efteråt.

Behandlingen påbörjas med långsam upptrappning till den dos som bör kunna ge anfallskontroll för ditt barn, med hänsyn tagen till barnets vikt.

Om man glömmer att ta en dos, kan man ge hela dosen om det har gått max 4 timmar efter det att barnet skulle fått tabletten. Om det gått längre tid, hoppa över den dosen. Ge aldrigen extra dos vid nästa dostillfälle.

Avsluta aldrig behandlingen plötsligt om ditt barn har behandlats med epilepsimedicin regelbundet under en längre tid. Det finns risk för att barnet får kramper om man avbryter behandlingen plötsligt.

Samtidig behandling med andra läkemedel:
Vid behandling av tillfällig feber eller smärta kan Paracetamol ( t.ex. Alvedon® och Panodil®) eller Ibuprofen (t.ex. Ipren® och Ibumetin®) ges enligt dosering på förpackning.

Antibiotika påverkar inte etosuximid och kan alltså tas samtidigt.

Berätta alltid för din barnmorska eller läkare på ungdomsmottagningen eller kvinnokliniken att du behandlas med epilepsimediciner även om etosuximid inte skall påverka p-pillren.

Vanliga biverkningar
Trötthet och/eller huvudvärk under de första veckorna av behandlingen kan förekomma.

Magbesvär i form av smärtor, illamående, kräkningar och/eller aptitnedsättning. Denna biverkan kan minskas om man ger medicinen tillsammans med mat.

Övergående påverkan på humöret.

Hudutslag inom de första månaderna av behandlingen. Om ditt barn får utslag, kontakta genast sjukhus eller vårdcentral. Behandlingen ska avslutas om det är etosuximid som ger utslagen.

Biverkningarna kan mildras om man drar ner på upptrappningstakten.

Graviditet
Diskutera alltid med din epilepsiläkare om du planerar att bli gravid. Det finns inte så stor erfarenhet av att etosuximid använts under graviditet.

image_print
Karbamazepin – Tegretol, Trimoil, Hermolepsin

Handelsnamn: Tegretol®, Trimonil®, Hermolepsin®
Är ett läkemedel som används för att behandla fokala/partiella anfall. Används som enda läkemedel eller i kombination med andra epilepsiläkemedel.

Beredningsform
Tabletter på (bla 150 och 300 mg) eller flytande (60mg/ml).

Hur används medicinen
Medicinen ska tas två gånger om dagen, morgon och kväll. Man kan ta tabletterna eller lösningen tillsammans med mat eller dryck. Tabletterna sväljs hela.  Den flytande medicinen kan blandas med vatten och ges i gastrostomi (PEG). Var noga att spola efteråt med vatten.

Behandlingen påbörjas med långsam upptrappning till den dos som bör kunna ge anfallskontroll för ditt barn med hänsyn tagen till barnets vikt.

Om man glömmer att ta en dos, kan man ge hela dosen om det har gått max 4 timmar efter det att barnet skulle fått tabletten. Om det gått längre tid, hoppa över dosen. Ge aldrig en extra dos vid nästa dostillfälle.

Avsluta aldrig behandlingen plötsligt om ditt barn har behandlats med epilepsimedicin regelbundet under en längre tid. Det finns risk för att barnet får kramper om man avbryter behandlingen plötsligt.

Samtidig behandling med andra läkemedel
Vid behandling av tillfällig feber eller smärta kan Paracetamol ( t.ex. Alvedon® och Panodil®) eller Ibuprofen (t.ex. Brufen®, Ipren® och Ibumetin®) ges enligt dosering på förpackning.

Vissa antibiotika och karbamazepin kan påverka varandra till exempel Erytromycin (Abboticin®, EryMax®). Informera behandlande läkare att ditt barn behandlas med karbamazepin.

Karbamazepin  påverkar p-piller genom att de får sämre effekt. Man skall välja ett p-piller med högre hormonhalt för att få bästa effekt. Berätta alltid för ordinerande barnmorska eller läkare att du behandlas med epilepsimediciner.

Vanligaste biverkningarna
Trötthet. Förekommer mest i början av behandlingen och går i de flesta fall över ett par veckor efter uppnådd måldos.

Hudutslag. Ser ut som ett rött finprickigt utslag som sprids över hela kroppen i ansiktet och runt munnen. Utslagen kommer vanligen inom 4 veckor från det att behandlingen påbörjats. Om ditt barn får utslag kontakta genast sjukhus eller vårdcentral. Behandlingen ska avslutas om det är karbamazepin som ger utslagen.

Skakighet ostadighetskänsla, dubbelseende och kräkningar kan uppträda. Ses mest vid höga doser.

Graviditet
Diskutera alltid med din epilepsiläkare om du planerar att bli gravid. Det finns mycket erfarenhet av kvinnor behandlade med karbamazepin under graviditeten och riskerna för allvarliga effekter på barnet är små.

image_print
Lamotrigin – Lamictal, Lamotrigin

Handelsnamn: Lamictal ®, Lamotrigin®, Crisomet®, Labileno®
Lamotrigin ett läkemedel som används för att behandla fler generaliserade toniskt kloniska anfall, absenser, fokala anfall och myoklonier. Det används som enda läkemedel eller i kombination med andra epilepsiläkemedel.

Beredningsform
Tabletter på ( 25, 50,100 och 200mg) och lösliga (dispergerbara) tabletter  (2, 5, 25, 50,100 och 200mg)

Hur man använder medicinen
Medicinen kan antingen tas en gång per dag eller delas på två tillfällen, morgon och kväll. De lösliga tabletterna kan smältas i munnen, tuggas, lösas med vatten eller sväljas hela. Upplösta tabletter kan ges i gastrostomi (PEG). Var noga att skölja efteråt med vatten. Tabletterna är inte lösliga och skall sväljas hela och kan tas tillsammans med mat eller dryck.

Behandlingen påbörjas med långsam upptrappning (detta är säskilt viktigt just vid lamotrigin) till den dos som bör kunna ge anfallskontroll för ditt barn med hänsyn tagen till barnets vikt.

Om man glömmer att ta en dos, kan man ge hela dosen om det har gått max 4 timmar efter det att barnet skulle fått tabletten. Om det gått längre tid, hoppa över den dosen. Ge aldrig en extra dos vid nästa dostillfälle.

Avsluta aldrig behandlingen plötsligt om ditt barn har behandlats med epilepsimedicin regelbundet under en längre tid. Det finns risk för att barnet får epilepsianfall m man avbryter behandlingen plötsligt.

Samtidig behandling med andra läkemedel
Om ditt barn behandlas med Valproat ( Ergenyl, Absenor, Orfiril) kan dosen av lamotrigin behöva sänkas.

Vid behandling av tillfällig feber eller smärta kan Paracetamol ( t.ex. Alvedon® och Panodil®) eller Ibuprofen (t ex Brufen®, Ipren® och Ibumetin®) ges enligt dosering på förpackning.

Lamotrigin och antibiotika påverkar inte varandra och kan alltså tas samtidigt.

Lamotriginhalterna i blodet sjunker vid användning av vissa p-piller och man kan behöva öka dosen av lamotrigin. Berätta därför alltid för ordinerande barnmorska eller läkare att du behandlas med epilepsimedicner.

Berätta för din epilepsiläkare eller sjuksköterska om du skall börja med p-piller eller annat hormonpreparat.

Vanligaste biverkningarna
Hudutslag är den vanligaste biverkan. Vid hudutslag blir dessa röda, finprickiga och spridda över hela kroppen, ansiktet och munnen. Utslagen kommer inom 4 veckor från det att behandlingen påbörjats. Risken är större om barnet samtidigt behandlas med Valproat. Man kan minska risken genom att sätta in behandlingen långsamt. Om ditt barn får utslag, kontakta genast sjukhus eller vårdcentral. Behandlingen ska avslutas om det är Lamogtrigin som ger utslagen.

Trötthet förekommer i början av behandlingen. Om den kvarstår kontakta barnets läkare eller epilepsisjuksköterska.

Sömnsvårigheter. Om det uppkommer kan kvällsdosen tidigareläggas efter kontakt med barnets läkare eller epilepsisjuksköterska.

Yrsel och darrighet kan förekomma, framförallt i början av behandlingen eller vid för hög dos. Om det uppträder efter att barnet behandlas en tid kan det bero på för hög dos. Kontakta då läkaren eller epilepsisjuksköterskan.

Graviditet
Diskutera alltid med din epilepsiläkare om du planerar att bli gravid. Lamotrigin anses säkert att använda under graviditeten. Eventuellt kan dosjusteringar och/eller tillskott av folsyra behövas.

image_print
Levetiracetam – Keppra

Handelsnamn: Keppra® Levetiracetam®
Är ett läkemedel som används för att behandla flera olika sorters epileptiska anfall generaliserade toniskt kloniska anfall, fokala anfall, absenser (frånvaroattacker), eller myoklonier (muskelryckningar).

Levetiracetam har funnits sedan början av 2000-talet och är därför fortfarande en ganska ny behandling.

Beredningsform
Tabletter och flytande (100mg/ml).

Hur man används medicinen
Medicinen ska tas två gånger om dagen. Man kan ta medicinen tillsammans med mat eller dryck, tabletterna ska sväljas hela. Den flytande medicinen kan ges i gastrostomi (PEG), var noga med att skölja efter med vatten.

Om man glömmer att ta en dos, kan man ge hela dosen om det gått 4 timmar efter det att barnet skulle fått tabletten. Om det gått längre tid, hoppa över den dosen. Ge aldrig en extra dos vid nästa dostillfälle.

Behandlingen påbörjas med upptrappning till den dos som bör kunna ge anfallskontroll för ditt barn med hänsyn tagen till barnets vikt.

Avsluta aldrig behandlingen plötsligt om ditt barn har behandlats med epilepsimedicin regelbundet under en längre tid. Det finns då risk för att barnet får nya kramper.

Samtidig behandling med andra läkemedel
Vid behandling av tillfällig feber eller smärta kan Paracetamol (t.ex. Alvedon® och Panodil®) eller Ibuprofen (t.ex. Ipren® och Ibumetin®) ges enligt dosering på förpackning.

Antibiotika påverkar inte levetiracetam och kan alltså tas samtidigt.

Berätta alltid för såväl barnmorska/läkare på ungdomsmottagningen eller kvinnokliniken att du behandlas med epilepsimediciner. Levetiracetam ska inte påverka effekten av p-piller.

Vanliga biverkningar
Trötthet, huvudvärk och skakningar (darrhänthet) brukar vara övergående men mm det kvarstår kontakta barnets läkare eller sköterska.

Beteendeproblem som nedstämdhet, ilska eller aggressivitet. Besvären kan upphöra om man minskar dosen eller avslutar behandlingen.

Graviditet
Diskutera alltid med din epilepsiläkare om du planerar att bli gravid. Eftersom det är ett nytt läkemedel finns det inte så mycket erfarenhet av kvinnor behandlade med levetiracetam under graviditeten.

image_print
Oxkarbazepin – Trileptal

Handelsnamn: Trileptal®
Oxkarbazepin är ett läkemedel som används för att behandla generaliserade toniskt kloniska anfall eller partiella (Fokala) anfall. Det används som enda läkemedel eller i kombination med andra epilepsiläkemedel.

Beredningsform
Tabletter (150, 300  och 600 mg)  eller flytande  (20mg/ml) .

Hur man använder medicinen
Medicinen tas två gånger om dagen, morgon och kväll. Man kan ta tabletterna eller lösningen tillsammans med mat och dryck. Tabletterna sväljs hela men vid behov kan tabletterna delas. Flytande medicin kan blandas med vatten och ges i gastrostomi ( PEG).Var noga att spola efteråt med vatten.

Behandlingen påbörjas med långsam upptrappning till den dos som bör kunna ge anfallskontroll för ditt barn med hänsyn tagen till barnets vikt.

Om man glömmer att ta en dos kan man ge hela dosen om det har gått max 4 timmar efter det att barnet skulle fått tabletten. Om det gått längre tid, hoppa över den dosen. Ge aldrig en extra dos vid nästa dostillfälle.

Avsluta aldrig behandlingen plötsligt om ditt barn har behandlats med epilepsimedicin regelbundet under en längre tid. Det finns då risk för att barnet får nya kramper.

Samtidig behandling med andra läkemedel
Vid behandling av tillfällig feber eller smärta kan Paracetamol (t.ex. Alvedon® och Panodil®) eller Ibuprofen (Brufen®, Ipren®, och Ibumetin®) ges enligt doseringsanvisning på förpackningen.

Vid infektion skall behandling med Erytromycin (Abboticin) undvikas. Informera behandlande läkare att ditt barn behandlas med oxkarbazepin.

Berätta alltid för såväl barnmorska eller läkare på ungdomsmottagningen eller kvinnokliniken att du behandlas med epilepsimediciner. Oxkarbazepin påverkar p-piller, så att man får sämre effekt av p-pillren. Man behöver då p-piller med högre hormonhalt.

Vanliga biverkningar
Trötthet är en övergående biverkan som ofta förekommer i början av behandlingen. Om den kvarstår kontakta barnets läkare eller epilepsisjuksköterska.

Hudutslag kan uppkomma. Då blir det röda, finprickiga utslag spridda över hela kroppen, ansiktet och munnen. Utslagen kommer inom 4 veckor från det att behandlingen påbörjats. Om ditt barn får utslag, kontakta genast sjukhus eller vårdcentral. Behandlingen ska avslutas om det är oxkarbazepin som ger utslagen.

Darrighet (tremor), ostadighetskänsla, dubbelseende och kräkningar kan uppträda.

Graviditet
Diskutera alltid med din epilepsiläkare om du planerar att bli gravid. Oxkarbazepin förefaller säkert att använda under graviditeten.

image_print
Valproat – Absenor, Ergenyl Retard, Orfiril Long

Handelsnamn: Absenor®, Ergenyl retard®, Orfiril Long®
Detta är ett läkemedel som används för att behandla generaliserade toniskt kloniska anfall (grand mal), Partiella (fokala) anfall, Myoklonier (kortvariga muskelryckningar) samt  Absenser (petit mal). Det används som enda läkemedel eller i kombination med andra epilepsiläkemedel.

Beredningsform
Tabletter kapslar eller dosgranulat i påsar i flera varierande styrkor (bland annat 150, 300 och 500mg). Lösning finns i två styrkor, 60mg/ml eller 200mg/ml.

Hur man använder medicinen
Medicinen ska tas två gånger om dagen, morgon och kväll. Man kan ta medicinen tillsammans med mat eller dryck. Tabletterna sväljs hela. Dosgranulatet och kapslarna kan öppnas och man kan strö ut innehållet i en sked med sylt, yoghurt eller liknande. Öppnade kapslar och dosgranulat kan blandas med vatten och ges i gastrostomi (PEG eller ”knapp på magen”). Var noga att spola efteråt med vatten.

Behandlingen påbörjas med långsam upptrappning till den dos som bör kunna ge anfallskontroll för ditt barn med hänsyn tagen till barnets vikt.

Om man glömmer att ta en dos, kan man ge hela dosen om det har gått max 4 timmar efter det att barnet skulle fått tabletten. Om det gått längre tid, hoppa över dosen. Ge aldrig dubbel dos vid nästa dostillfälle.

Avsluta aldrig behandlingen plötsligt om ditt barn har behandlats med epilepsimedicin regelbundet under en längre tid. Det finns då risk för att barnet får nya kramper.

Samtidig behandling med andra läkemedel:
Vid behandling av tillfällig feber eller smärta kan Paracetamol (t.ex. Alvedon® och Panodil®) eller Ibuprofen (t.ex. Brufen®, Ipren® och Ibumetin®) ges enligt dosering på förpackning.

Antibiotika påverkar inte Valproat och kan alltså tas samtidigt.

Valproat påverkar inte p-piller men berätta alltid för din barnmorska eller läkare på ungdomsmottagningen eller kvinnokliniken att du behandlas med epilepsimediciner.

Vanliga biverkningar
Lätt illamående och aptitlöshet kan förekomma i början av behandlingen. Senare kan man se en ökad aptit istället och ibland en oönskad viktuppgång.

Skakighet framför allt i händerna.

Håravfall eller ändrad hårkvalitet eller hårfärg.

Dubbelseende, yrsel, kräkningar eller diarré

Blodpåverkan i form av viss leverpåverkan, vilket kontrolleras via blodprover.

Graviditet
Diskutera alltid eventuell graviditet med din epilepsiläkare om du planerar att bli gravid. Det finns rapporter om en ökad risk för fosterskador om kvinnor behandlas med höga doser valproat under graviditeten.

image_print
Vigabatrin – Sabrilex

Handelsnamn: Sabrliex®
Detta är ett läkemedel som används för att behandla Infantil spasm samt partiella ( fokala) anfall. Det används ofta som enda läkemedel, men kan även kombineras med andra epilepsiläkemedel. På grund av ovanliga biverkningar vid långtidsanvändning används vigabatrin nästan enbart vid behandling av infantil spasm, där behandlingstiden är avgränsad.

Beredningsform
Tabletter på 500mg eller dosgranulat på 500mg.

Hur man använder medicinen
Medicinen ska tas två gånger om dagen, morgon och kväll. Man kan ta kapslarna/ dosgranulatet  tillsammans med mat eller dryck. Tabletterna ska sväljas hela, granulatet löses i ett halvt glas vatten eller annan dryck. Det kan även blandas med sylt, yoghurt eller liknande på en sked. Medicinen kan ges i gastrostomi (PEG). Var noga att spola efteråt med vatten.

Behandlingen påbörjas med upptrappning till den dos som bör kunna ge anfallskontroll för ditt barn med hänsyn tagen till barnets vikt.

Om man glömmer att ta en dos, kan man ge hela dosen om det har gått max 4 tummar efter det att barnet skulle fått tabletten. Om det gått längre tid, hoppa över den dosen. Ge aldrig en dubbel dos vid nästa dostillfälle.

Avsluta aldrig behandlingen plötsligt om ditt barn har behandlats med epilepsimedicin regelbundet under en längre tid. Det finns då risk för att barnet får nya kramper.

Samtidig behandling med andra läkemedel
Vid behandling av tillfällig feber eller smärta kan Paracetamol ( t.ex. Alvedon® och Panodil®) eller Ibuprofen (t.ex. Ipren® och Ibumetin®) ges enligt dosering på förpackning.

Vid infektioner kan antibiotika tas i kombination med vigabatrin de påverkar inte varandra och kan alltså tas samtidigt.

Berätta alltid för din barnmorska eller läkare på ungdomsmottagningen eller kvinnokliniken att du behandlas med epilepsimediciner.

Vanliga biverkningar
Övergående trötthet och sömnighet under de första veckorna av behandlingen. Om symtomen kvarstår tre veckor efter insatt behandling, kontakta ditt barns läkare eller epilepsisjuksköterska.

Synfältet kan påverkas, så att patienterna får ”tunnelseende”. Detta har dock uppmärksammats mest hos vuxna samt under långvarig användning under många månader eller år. När vigabatrin används under en begränsad tid som vid behandling av infantil spasm (West Syndrome) har man inte sett denna biverkan.

Rastlöshet eller att barnet blir uppjagat och får svårt att komma till ro kan förekomma.

Graviditet
Diskutera alltid med din epilepsiläkare om du planerar att bli gravid.

image_print
Zonisamid – Zonegran

Handelsnamn: Zonegran®
Zonisamid är ett läkemedel som används för att behandla generaliserade toniskt kloniska anfall (grand mal) partiella (Fokala) anfall, myoklonier (kortvariga muskelryckningar) samt Infantil spasm

Ofta används Zonisamid som tilläggsbehandling med andra epilepsiläkemedel.

Beredningsform
Kapslar (25mg, 50mg, 100mg).

Hur man använder medicinen
Kapslarna ska tas två gånger om dagen, morgon och kväll. Man kan ta kapslarna tillsammans med mat eller dryck kapslarna skall sväljas hela.

Behandlingen påbörjas med långsam upptrappning till den dos som bör kunna ge anfallskontroll för ditt barn med hänsyn tagen till barnets vikt.

Om man glömmer att ta en dos, kan man ge hela dosen om det har gått max 4 timmar efter det att barnet skulle fått tabletten. Om det gått längre tid, hoppa över den dosen. Ge aldrig en extra dos vid nästa dostillfälle.

Avsluta aldrig behandlingen plötsligt om ditt barn har behandlats med epilepsimedicin regelbundet under en längre tid. Det finns risk för att barnet får kramper om man avbryter behandlingen plötsligt.

Samtidig behandling med andra läkemedel
Vid behandling av tillfällig feber eller smärta kan Paracetamol (t.ex. Alvedon® och Panodil®) eller Ibuprofen (t.ex. Brufen®, Ipren® och Ibumetin®) ges enligt dosering på förpackning.

Zonisamid och antibiotika påverkar inte varandra och kan alltså tas samtidigt.

Berätta alltid för såväl barnmorska eller läkare på ungdomsmottagningen eller kvinnokliniken att du behandlas med epilepsimediciner.

Vanliga biverkningar
Trötthet förekommer mest i början av behandlingen

Illamående och kräkningar samt ibland dubbelseende.

Dubbelseende, yrsel dåligt minne samt dålig muskelkoordination.

Beteendeproblem som rastlöshet, ilska och aggressivitet eller nedstämdhet. Besvären kan  upphöra om man sänker dosen men ibland kan man behöva avslutar behandlingen.

Hudutslag . Kontakta alltid läkare om hudutslag skulle uppkomma!

Kontakta alltid läkare om ditt barn plötsligt får ovanliga smärtor i mage eller buk eller om barnet visar tecken på att vara överhettat.

Graviditet
Diskutera alltid eventuell graviditet med din epilepsiläkare om du planerar att bli gravid.

 

image_print
Midazolam – Buccolam

Handelsnamn: Buccolam®
Munhålelösning används som akutmedicin vid långvariga, akuta epileptiska anfall hos barn och ungdomar.

Beredningsform
Munhålelösningen är färdiguppdragen i nålfria sprutor och förpackade i en skyddshylsa. Förpackningen har olika färgkoder för olika styrkor och åldersintervall

Åldersintervall Dos Etikettfärg
10 år till < 18 år 10 mg Orange
3 till 6 månader 2,5 mg Gul
 6 månader till 1 år 2,5 mg Gul
1 år till < 5 år 5 mg Blå
5 år till < 10 år 7,5 mg Lila

 

Medicinen får endast användas av föräldrar/vårdare till pateienter som fått diagnosen Epielspsi.

Hur man använder munhålelösningen
Munhålelösningen är avsett för användning i munhålan i samband med ett långdraget epielpteiskt anfall. Hela mängden lösning sprutas in långsamt i mellanrummet mellan tandköttet och kindens insida. Det kan vara enklare att spruta cirka hälften av dosen först ges långsamt i ena sidan av munhålan och sedan resterande dos i andra sidan

Om inte anfallet går över efter 5 minuter när du gett medicinen ring efter ambulans – ge aldrig dubbel dos om anfallet inte gått över.

Samtidig behandling med andra läkemedel
Midazolam påverkar inte andra antiepileptika eller febernedsättande och smärtlindrande läkemedel som Paracetamol och Ibuprofen (Alvedon och Ipren)

Vanligaste biverkningar
Sedering, sömnighet, nedsatt medvetandegrad, andningsdepression illamående och kräkning.

image_print
Topiramat – Topimax

Handelsnamn: Topimax® Topiramat®
Topiramat är ett läkemedel som används för att behandla fokala anfall. Används oftast som tilläggsbehandling

Beredningsform Kapslar (15mg) och Tabletter (25, 50, 100 samt 200mg)

Hur används medicinen?
Medicinen ska tas två gånger om dagen, morgon och kväll. Man kan krossa tabletterna och ge dem tillsammans med mat eller dryck. Kapslarna skall sväljas hela.

Behandlingen påbörjas med långsam upptrappning till den dos som bör kunna ge anfallskontroll med hänsyn tagen till barnets vikt.

Om man glömmer att ta en dos, kan man ge hela dosen om det har gått 4 timmar efter det att barnet skulle fått tabletten. Om det gått längre tid, hoppa över dosen. Ge aldrig en extra dos vid nästa dostillfälle.

Avsluta aldrig behandlingen plötsligt om ditt barn har behandlats med epilepsimedicin regelbundet under en längre tid. Det finns risk för att barnet får kramper om man avbryter behandlingen plötsligt.

Topiramat kan påverka njurarna och därför är det viktigt att se till att få i sig tillräckligt med vätska.

Samtidig behandling med andra läkemedel
Vid behandling av tillfällig feber eller smärta kan Paracetamol ( t.ex. Alvedon® och Panodil®) eller Ibuprofen (t.ex. Brufen®, Ipren® och Ibumetin®) ges enligt dosering på förpackning.

Topiramat påverkar för det mesta inte andra mediciner. Men berätta alltid för din läkare att du tar Topiramat.

Vanligaste biverkningarna
Trötthet som förekommer mest i början av behandlingen och går i de flesta fall över ett par veckor efter uppnådd måldos kontakta din epilepsisjuksköterska om det inte går över.

Försämrad aptit och viktnedgång – besvären kan upphöra om dosen sänks.

Ångest, humörförändringar, förvirring, desorientering. Dessa besvär kan minska vid sänkt dos

Koncentrationssvårigheter, minnessvårigheter, svårt att hitta ord. Dessa besvär kan även gå över om man sänker dosen.

Njursten, täta eller smärtsamma urineringar.

Graviditet och preventivmedel

Rådgör med barnmorska på ungdomsmottagningen om du vill ha preventivmedel.

Det är viktigt att planera sin graviditet när man har epilepsi. Prata med din epilepsiläkare om du planerar att bli gravid.

image_print