Behandling > Kostbehandling vid epilepsi

Det förekommer framförallt två typer av kostbehandling mot svårbehandlad epilepsi:

  1. Ketogen diet
  2. Modifierad Atkinsdiet.

Det är alltid viktigt att ha regelbunden kontakt med sjukvården när man provar ut en kostbehandling för sin epilepsi.

Kostbehandling 1: Ketogen diet

Ketogen diet är en medicinsk kostbehandling som används vid svårbehandlad epilepsi. Kostbehandlingen kan ha en anfallsdämpande effekt och bör endast utföras i samråd med en läkare.

Kostbehandling med ketogen diet innebär att man äter en noggrant beräknad kost. Noggrannheten i ketogen kostbehandling är stor. Maten beräknas efter individuella behov och man får inte äta någonting utöver de beräknade måltiderna. Även vätskeintaget behöver vara individuellt beräknat och fördelad jämnt under dagen.

En ketogen kost är mycket rik på fett. Man får i sig sitt dagliga behov av protein och ett minimum av kolhydrater. Målet med en ketogen kostbehandling är att försätta kroppen i ett tillstånd som kallas för ”ketos”. Ketosen kan påverka anfallsaktiviteten och därigenom förbättra en persons allmäntillstånd.

Vid ketos använder kroppen fettet i kosten som den huvudsakliga energikällan. Av fettet bildas så kallade ketonkroppar vilka kroppen använder som energi istället för att använda kolhydrater och glukos (det vill säga olika former av socker). Ketosen går att mäta i en persons blod och urin. Det är när ketonkropparna uppnår en viss nivå i blodet som man säger att en person är i ketos.

En person som behandlas med ketogen kostbehandling förändrar helt enkelt sin ämnesomsättning. Vid god effekt kan behandlingen pågå i flera år, men man kan börja med att prova dieten under en begränsad tid.

Kostbehandling 2: Modifierad Atkinsdiet

Modifierad Atkinsdiet är en kostbehandling mot epilepsi som likt ketogen kostbehandling endast bör utföras i samråd med läkare. Det handlar även här om att reducera kolhydratintaget och om att försätta sin kropp i ketos.

I en modifierad Atkinsdiet är intaget av kolhydrater och protein inte lika noggrant beräknat som i en ketogen diet. Detta medför att detta kostalternativ kan vara lite lättare att hålla sig till en längre tid.