Behandling > Kirurgi vid epilepsi > Utredning > PET

PET  eller positronemissionstomografi är en avbildning av hjärnans sockerförbrukning, som ett mått på aktiviteten i olika delar av hjärnan. Denna görs med ett radioaktivt spårämne som ges via blodet och som innebär mycket liten stråldos. Den kan ibland visa avvikelser där man inte sett något på MR.

PET-undersökningen används främst i samband med epilepsikirurgisk utredning.