Behandling > Kirurgi vid epilepsi > Utredning > Neuropsykologisk testning

En specialutbildad psykolog utför tester för att för att fastställa grundfunktion vad gäller bland annat minne och språk. Testerna sker antingen i samband med att du läggs in för video-EEG, eller vid 1–3 besök på psykologimottagningen. En neuropsykiatrisk utredning görs även före och efter epilepsikirurgi.