Behandling > Kirurgi vid epilepsi > Utredning > MEG

MEG eller magnetoencefalografi är en variant av EEG som undersöker de magnetfält som skapas av hjärnans elektriska aktivitet, och kan visa var man har mest avvikelser i hjärnvågorna mellan anfall. Det kan vara till hjälp för att avgränsa området där anfall startar.

MEG-undersökning görs oftast i samband med epilepsikirurgiutredning.