Behandling > Kirurgi vid epilepsi

Vissa typer av epilepsi kan opereras. Vid operation tar man bort det område i hjärnan där anfallen startar.  Före operationen gör läkarna därför en noggrann utredning för att lokalisera det området.

Operationen kommer endast att utföras ifall man är säker på att det går att ta bort det drabbade området i hjärnan utan att det medför några allvarliga men för den person som opereras. Innan en operation kan genomföras måste man därför genomgå noggranna individuella undersökningar och psykologtester för att kunna veta säkert ifall en operation är en möjlig lösning.

Operationer har ofta en god effekt mot de epileptiska anfallen, men många personer behöver ändå fortsätta ta epilepsimedicin efter operationen. Prata med en läkare om du har några frågor eller funderingar om operationer vid epilepsi.