Behandling

För att behandla epilepsi är läkemedel oftast det alternativ som man provar först. Det finns flera olika läkemedel som är bra för olika typer av epilepsi.  För de flesta räcker det med ett enda läkemedel men vissa personer kan behöva kombinera två olika preparat.

Ibland räcker det inte med läkemedel utan man kan behöva utredas för alternativa behandlingar, till exempel operation (kirurgi), vagusnervstimulator (VNS) eller olika kostbehandlingar.

Här kan du läsa om läkemedel samt om de alternativa behandlingar som man kan prova vid epilepsi.