Andra berättar > Julia


Julia vill gå jordbruksgymnasium, lyssna till hur hon ser på framtiden.